Enkla Elbolagets logga
2019-06-27 Klimatklokt
Bara vinster med förnybar el

Att el från förnybara källor är rätt val för verksamheter som bestämt sig för att ta miljöansvar är en självklarhet. Men det finns också affärsmässiga fördelar, på flera plan, som gör att klimatklok el lönar sig för alla företag och organisationer. Här berättar Jens Böckman, företagssäljare på Enkla Elbolaget varför.

– Många bolag och organisationer möts av stränga krav på miljöhänsyn från kunder, ägare och marknaden. En hel del av dem är miljöcertifierade och för dem är klimatklok el en förutsättning för goda affärer, ja för överlevnaden. Valet kan också vara en konkurrensfördel – som företag tar ni ställning genom att visa att ni bryr er, att ni vill vara med och ställa om från fossilt till förnybart.

– Det leder oss in på nästa punkt på fördelslistan: Genom att handla från producenter och leverantörer som satsar på förnybart stärker ni dem och hjälper dem att växa och ta en större del av marknaden – minskar efterfrågan och acceptansen för ”smutsig energi”. Och när vi är många som bidrar kan tekniken utvecklas så att förnybart blir billigare. Också politiskt finns det tydliga ambitioner. Regeringens mål är att all el från fossila källor ska vara borta från marknaden 2040.

Från Regeringens Energiöverenskommelse från 2016:

”Regeringen och partierna är överens om att Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Det skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige.”

Varför är Enkla Elbolaget ett bra val?

– Vi säljer enbart klimatklok el från sol, vind och vatten. Det som skiljer Enkla Elbolaget från övriga elleverantörer är att vi inte tar extra betalt för att elen kommer från förnybara källor.

– Bolaget ingår i koncernen Jämtkraft som förmedlar en stor andel av all förnybar energi i Sverige. Det betyder att vår koncern bidrar till att öka andelen förnybar energi på elbörsen och det är viktigt – både för planeten och plånboken. För den fossila elen är inte bara ”smutsig” den är också dyrare än både kärnkraft och förnybar kraft.

– För oss på Enkla Elbolaget är det ett uttalat mål att vara med och driva utvecklingen och skapa förändring. Vi gör det på flera sätt:

  • Genom att erbjuda förvaltad el i elavtalet Enkla portföljen som ger företag långsiktig trygghet, vårt bästa pris över tid och en smidigare vardag.
  • Genom att bara sälja klimatklok el från de förnybara kraftkällorna sol, vind och vatten och på så sätt främja och stärka de ”gröna producenterna”.
  • Genom att ge våra kunder mervärden som hjälp med installation av solcellspaneler och laddstolpar till laddbara bilar och erbjuda energikartläggning för minskad förbrukning i verksamhetens lokaler och processer.

 

Vill ni veta mer om vårt erbjudande för företagare eller våra tankar kring hur vi tillsammans kan se till att all el är förnybar i framtiden? Tveka inte att höra av er till någon av våra säljare.

Ursprungsgarantier:
Därför kan vi lova 100 procent klimatklokt

Kanske undrar du hur vi kan veta att all den el som vi på Enkla Elbolaget säljer verkligen är 100 procent förnybar, eller som vi säger, klimatklok? Det kan vi eftersom vi köper in så kallade ursprungsgarantier för all el som handlas genom oss. Ursprungsgarantier är en slags certifikat som garanterar elens ursprung.

Här är ett exempel:

Elen som produceras genom vatten- vind- och solkraft ger ett antal ursprungsgarantier. Vi köper upp motsvarande antal kWh som vi sedan kan härleda till den förnybara produktionen.

Liknande artiklar

Effektivt brandskydd och hantering av batterier – Experttips för ditt hem

Vilken brandskyddsutrustning borde alla ha hemma? Hur hanterar du ett antänt batteri och vad ska du göra om elden inte går att stoppa? Brandskyddsföreningens elexpert har svaren.   Nödvändig brandskyddsutrustning för hemmet Joakim Jonsson är elexpert på Brandskyddsföreningen. Han berättar att du kan minska risken för elbränder genom att se till att elanläggningen och alla […]

Träbaserade vindkraftverk – Både grönare och starkare

Från en visionär idé på Chalmers 2016 till ett torn för ett kommersiellt vindkraftverk i drift 2023. Träteknologiföretaget Modvion har reformerat tekniken för förnybar elproduktion med sina innovativa konstruktioner i laminerad träfanér.   Allt började på Chalmers, dit uppfinnaren och båtbyggaren David Olivegren vände sig för att undersöka om hans vision om vindkraftverk i laminerad […]

Hur effektiva är solceller om vintern?

Du har kanske ställt dig frågan ovan, oavsett om du redan har solceller eller står i begrepp att göra en installation. Låt oss reda ut verkningsgrad, vinklar på paneler och förmånliga avdrag med Malte Rungård, byggteknisk rådgivare på Villaägarna.   Solceller är en förnybar energikälla som producerar elektricitet även på vintern, men av naturliga orsaker är […]
Välkommen till
Enkla Elbolaget
Stängt
Ring oss
Idag: Stängt