Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring solpaneler och egenproducerad el. Saknar du något? Tveka inte att kontakta oss.

Vilka är fördelarna med solceller?

Det är en investering för framtiden som höjer värdet på din bostad. Du kan även lagra eller sälja ditt överskott av solenergi och du bidrar till ett hållbart energisystem.
Solcellsanläggningen är i princip underhållsfri. Och du kan få solcellsstöd eller ROT-avdrag, samt skattereduktion.

Ingår installationen i solcellspaketet?

Installationen ingår inte på grund av att taken skiljer sig åt och att vi inte kan ge ett standardpris för installationen, dessutom underlättar det för kunden om hon kan ta ROT-avdraget direkt mot installatören.

Vilka installatörer kan sätta upp solcellerna?

Vi rekommenderar att använda licensierade installatörer. 

Ingår material för montering i paketen?

Nej, detta beställer du av installatören på grund av att det är stora skillnader mellan olika tak.

Vilka förberedelser krävs?

Hör efter med din kommun om du behöver bygganmälan/bygglov. Undersök vilket elnätsföretag, vilken taktyp och taklutning samt vilket takmaterial du har tex tegel, betong eller plåttak.

Hur lång är leveransstiden?

I nuläget ca 10 veckor.

Kan man få statligt stöd?

Ja, stödet uppgår till 30% för företag och 20% till privatpersoner. Stödet lämnas som ett engångsbidrag och lämnas endast om det finns medel. Mer information om stödet och hur man söker finns hos Energimyndigheten. Hur lång tid det tar beror helt på arbetsbelastningen hos Länsstyrelsen.

Kan man få ROT-avdrag?

Ja du kan får ROT avdrag på installationskostnaden. Du kan dock inte få ROT-avdrag om du fått investeringsbidraget från Länsstyrelsen. Går det att utöka antalet paneler i efterhand? Ja, det är inga problem.

Hur fungerar ett solcellssystem?

Solpaneler omvandlar solenergi till elektricitet. Eftersom panelerna producerar energi även av dagsljus och inte bara direkt solstrålning så producerar de energi även under molniga dagar. Den likström som genereras av panelerna omvandlas av invertern/växelriktaren till växelström som kan användas i byggnaden. Den elektricitet som produceras konsumeras antingen direkt av apparaterna i huset, eller om det producerats mer energi än vad som behövs så exporteras den till elnätet. På nätterna eller då systemet inte producerar tillräckligt med energi tas elen från elnätet på vanligt sätt.

Vill du veta mer om vår hemmaladdare från Garo?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. Du förbinder dig inte till något och kan avstå från mer information när du vill. 

TILL TOPPEN