Konsumentinfo

Vi på Enkla Elbolaget gör allt vi kan för att du ska vara nöjd. Och vi tar gärna emot dina åsikter och tankar om oss, såväl ros som ris. Har du synpunkter som du vill prata med oss om, vill vi att du i första hand vänder dig till vår kundsupport, som vid behov kopplar ihop dig med vår kundombudsman. Kundombudsmannen behandlar din frågor och synpunkter självständigt och hjälper dig på ett enkelt och bra sätt.

Ibland är det bra med möjligheten att vända sig till en extern part som kan hjälpa dig med vägledning och råd i en mängd frågor kring bland annat energieffektiva åtgärder och ev beslut ifrån Enkla Elbolaget eller elmarknaden, allt i enlighet med konsumentens rättighet i 11 kap i ellagen.
Dessa länkar hjälper dig på vägen.

Allmänna reklamationsnämnden

Energimarknadsinspektionen

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Energimyndigheten

Svensk Energi

TILL TOPPEN